Mi a pszichoterápia,
Ki a pszichoterapeuta?

A pszichoterapeuta olyan szakember (pszichiáter vagy klinikai szakpszichológus), aki speciális segítő módszereket tanult meg alkalmazni, és ezek ismeretéről szakvizsgát tett. A pszichoterápiás módszerek tanulása többlépcsős, először önmagunkon tanuljuk a módszert, saját élményként, ezt követi az elmélet és a gyakorlat, melyet a kiképző a tanulási szakasz elején folyamatos esetbemutatásokon keresztül követ nyomon.

Többféle pszichoterápiás képzettség számít ma Magyarországon hivatalosan elfogadottnak.

A Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság által kiadott Pszichoterapeuta Kiskáté ad információkat képzésekről, módszerekről, képzettséggel rendelkező szakemberekről.

A 2019-ben elfogadott Egészségügyi Törvény  alapján pszichoterápiás tevékenységet csak pszichiáter szakorvos,  klinikai szakpszichológus, és pszichoterapeuta végezhet.

A pszichoterápia két ember intim, őszinte kommunikációja, melyben mindig a segítséget kérő személy problémái, élményei, nehézségei képezik a beszélgetés tárgyát. Segítő, gyógyító beavatkozás, mely az emberi kapcsolat és speciális kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában és a magatartásban.  Az egyéni pszichoterápia alaphelyzete, hogy a segítséget kérő személy saját elhatározásából megkeresi a terapeutát. A találkozások kétszemélyes helyzetben, legtöbbször egymással szemben ülve történnek. Az első alkalommal a kliens elmondja problémáit, élettörténetét, a terapeuta ezek ismeretében ajánlja fel a segítségnyújtás, pszichoterápia különböző formáit. Ezt követi a közös megegyezésen alapuló terápiás szerződés, melyben mindkét fél elkötelezettséget vállal a közös munkára, a terápiás cél érdekében. A terapeuta szaktudását, figyelmét adja, biztosítja a teljes titoktartást, a terápiás folyamat folytonosságát, a kliens pedig vállalja, hogy saját életével, problémáival, személyiségével foglalkozik az adott módszernek megfelelően. Fontos, hogy a terápia formai kérdéseit is megbeszéljék: időpont, gyakoriság, időtartam, hiányzások, fizetés módja. A rövid pszichoterápia 10-20 alkalom, általában heti egyszeri találkozással, a hosszú pszichoterápiák több hónapig-évig tartanak.

Fontosnak tartom, hogy a kliens személyiségének és problémájának leginkább megfelelő módszereket alkalmazzam egymással integrálva.

Relax