Mozaik-szorongásoldó csoport
akkreditált távoktatási program

Korábbi munkahelyemen, a XIX. kerületi  Nevelési Tanácsadóban 27 évig dolgoztam.  Az iskolaérettségi vizsgálatok egyik tapasztalata volt, hogy nagyon sok a szorongó kisgyerek, akiknek sürgős segítséget  kell nyújtani, az iskolakezdés előtt. 1994-től évente  szerveztünk óvodás, később kisiskolás gyerekek számára is komplex módszerű szorongásoldó csoportot.  Az után-követéses vizsgálatok  tartós pozitív eredményeket mutattak. Minden csoportot  párhuzamosan vezetett  szülő-csoport egészített ki.

Módszerünk komplex, szerepel benne minden alkalommal  tervezetten  mozgás, dramatikus játék, relaxáció, alkotás képzőművészeti eszközökkel, és mese. Minden alkalomnak egy központi témája, egy szimbólum  köré  terveztük a technikákat. Alapelvünk az elfogadás, empátia, pozitív megerősítés. A sokféle technika lehetővé tette, hogy  mindegyik szorongó kisgyerek megélje, valamilyen területen ügyes.

Módszerünket folyamatosan fejlesztettük, több alkalommal  szakmai konferenciákon  előadást tartottunk.

24 év tapasztalatait összegezve, a módszer elméletét és gyakorlatát összefoglalva, 2019-ben kidolgoztam pedagógusok számára online távoktatási formában a

MOZAIK- szorongásoldó gyerekcsoport  vezetésének elmélete és gyakorlata a 6-9 éves korosztály számára  címmel

 Az Oktatási Hivatal által  akkreditált  pedagógus továbbképzés, távoktatási program  60 pont. 

Alapítási engedély nyilvántartási száma:  12-78/2019,  D/ 4304/2019

Jelentkezés

Következő képzés indulása 2024 szeptemberében várható.

A képzés díja a 2024 februárban induló képzésre: bruttó 90 000 Ft/fő, mely két részletben fizethető
A képzésről cégeknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak is tudok számlát adni!

2024 februári kurzus jelentkezési határidő : 2024. január 31. éjfél

Jelentkezni a mozaik.szorongasoldocsoport@gmail.com e-mail címen lehetséges. Válasz e-mailben elküldöm a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.
A jelentkezés a kitöltött dokumentumok visszaküldésével és a részvételi díj első felének (bruttó 45.000 Ft/fő) átutalásával válik véglegessé.
A második részlet befizetésének határideje 2024 februári kurzus esetén: 2024. március 2. éjfél

További információ a Mozaik Program Facebook oldalán itt, illetve az Oktatási Hivatal weboldalán itt 

Mozaik Szorongásoldó csoport

A továbbképzés célja

Az óvodában, iskolában kb. 15 % a szorongó gyerek, ezek aránya növekszik. A szorongás érzelmi, hangulati és tanulási, beilleszkedési problémákat is okozhat. Az általam kidolgozott, hatékony módszerrel kiscsoportban, 10 alkalom után érhetőek el kedvező változások. Cél, hogy a távoktatási programon résztvevő pedagógus saját munkakörnyezetében fel tudja ismerni a szorongó gyerekeket, viselkedésüket megfigyelve, kiváltó okokat elemezve. Képes legyen hatékonyan kommunikálni a szülőkkel, használva a meggyőzés, motiválás eszközrendszerét. El tudja sajátítani a csoportszervezés gyakorlati lépéseit , személyi és tárgyi feltételeket tekintve egyaránt. A tananyag leghangsúlyosabb része a módszer elméleti és gyakorlati ismertetése, több nézőpontból: globális bemutatás, technikák szerinti feldolgozás, alkalmak szerinti feldolgozás. A képzésben részt vevő pedagógus sajátítsa el az ismertetett elméleti összefüggéseket, és tudja gyakorlatban is alkalmazni azokat a tanultak alapján. Az elméleti ismeretek feldolgozása után, mely magába foglalja tanulási egységenként a tananyag ismeretét, megfigyeléseket, saját élményű gyakorlást, szakirodalom-feldolgozást, képes legyen saját csoportot vezetni, és erről záró-dolgozatban beszámolni. Cél a jövőre vonatkozóan, hogy a tanult módszert folyamatosan és hatékonyan tudja használni saját munkájában.

Javasolt munkakörök

Óvodapedagógus, Tanító, Gyógypedagógus, Logopédus, Pszichológus, Fejlesztő pedagógus

A jelentkezés feltételei

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, óvodapedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus; nem szükséges.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– olyan kollégák jelentkezését várom, akik jelenleg napi szinten aktívan dolgoznak gyerekekkel, GYES-en, GYED-en levő kollégák nem jelentkezhetnek.
Szükséges feltétel továbbá a felhasználó szintű informatikai ismeretek  (Word, Internet) és internet-hozzáférés, webkamera használata.

A távoktatási program specialitásai

Minden elméleti anyaghoz tartozik feladatlap, mely a tananyag feldolgozását és önálló feladatokat is tartalmazza (megfigyelés, saját élmény, szakirodalom feldolgozása). A technikák elsajátításához lehet kérni egy alkalom
videókonferencia-lehetőséget. Minden anyagrésznél és a záró dolgozatnál van visszajelzés, konzultációs lehetőség. A feladatlapok kidolgozása /6 db/ és visszaküldése 100 %-ban kötelező. A képzés saját csoport vezetéséről szóló írásos beszámolóval zárul, megadott szempontok szerint. 4 csoport-alkalom dokumentálása szükséges, ehhez minimum 2, maximum 4 konzultációs lehetőség igénybevevése kötelező, a Tanúsítvány a módszer önálló alkalmazására ad képesítést saját munkakörön belül.

Mozaik

Tartalom

 1. Bevezető tanulási útmutatóval, követelményrendszerek
  2. Szorongás elmélete
  3. Csoport-összeállítása, szervezés, szülőkkel való munka,
  4. Csoportfolyamat bemutatása: egész folyamat ppt-n és táblázatban,
  5. Alkalmazott technikák szerint részletesen
  6. A tíz alkalom alkalmanként részletesen
  7. Hatásmechanizmus, vezetői stílus, csoportdinamika.

A program távoktatás formájában kerül meghirdetésre.

Néhány visszajelzés a korábbi kurzusok résztvevőitől

Hatalmas sikerélményt jelentett ez a munka. Örülök, hogy rátaláltam a módszerre. Úgy érzem, a pedagógus lelkét is gyógyítja! A gyerekeknek sikerélményt  ad, növeli az önbizalmukat. Jónak találtam, hogy az elméleti részek után önmagunk is gyakoroljuk a technikákat. 30 év gyakorlat után is tudott újat adni, köszönet érte!”

Köszönöm a képzés lehetőségét, nagyon megszerettem ezt a programot. Nagyszerű élmény volt, hogy a gyerekek milyen sokat változtak. A tananyag alapos és átfogó volt, az ütemezés rugalmas volt, segített, hogy jól gazdálkodjak az idővel. A konzultációk is sokat segítettek, jó ötleteket, megerősítést kaptam. Nekem is jelmondatommá vált, hogy meg kell dobbantanunk a szülő szívet a gyermeke iránt. Tényleg működik!  Szeretnék ősszel új csoportot indítani!

További vélemények ezen a linken elérhetőek.

Számonkérésének módja

Záródolgozat: 4-6 fős gyerekcsoporttal szükséges a tanult módszerrel egy csoport-folyamatot vezetni, az elmélet anyag elsajátítása után, a szülőkkel való munkával együtt. Legalább 4 alkalom legyen, megfelelően dokumentálva.

Abban az esetben, ha a járvány miatt erre nincs mód, két lehetőségünk van. Egyik lehetőség, hogy „csúszik” a csoport vezetése és megírása záró dolgozatként, de az elméleti egységek feldolgozása tervezett időrendben megtörténik. A másik lehetőség, amely 2020. első félévében „vészhelyzeti forgatókönyvként” alakult ki, hogy a képzés a megszabott időhatáron belül fejeződik be, tanúsítvánnyal, de az adott helyzetre tekintettel (nem volt lehetőség csoportokat szervezni) a saját csoport vezetése helyett egy összefoglaló esszét kellett beadni a tanult módszerről, az elméleti anyagok és szakirodalmi hivatkozások feldolgozásával.