Terápiás
módszereim

Relaxáció-autogén tréning

Lényege, hogy a vázizomzat ellazításával és speciális testi érzések / hat alapgyakorlat- elnehezedés, átmelegedés, szív, légzés, hasi meleg, homlok hűvösség/ átélésének megtanulásával harmonizálja a lelki állapotot,belső egyensúlyi állapotot eredményez, a nyugalmi állapot pozitív visszahatást okoz a különböző szervek működésében, az általános hangulatban. A testi és lelki funkciók összekapcsolódása révén az autogén tréning fokozza a szervezet önszabályozását, növeli ellenálló képességét.

A terápiás üléseken ülő vagy fekvő helyzetben megismert gyakorlatokat otthoni tanulás és a közben átélt élmények rögzítése követi, nagyon fontos, hogy terápiás kapcsolatban a testi élmények feldolgozhatóvá váljanak. Elsajátítása 2-3 hónap alatt lehetséges. Az autogén tréning jól kombinálható egyéb pszichoterápiás módszerekkel.

Terápiás hatású, főleg pszichovegetatív tünetek, pszichoszomatikus problémák  / lelki okok következtében kialakult testi elváltozások/, szorongások, neurotikus tünetek oldására javasolt, de egyben egészségmegőrző-módszer is, általa az egészséges ember is javulást ér el kreativitásban, teherbírásban, önszabályozásban.

Jól használható speciális helyzetekben: terhesség, szülés-felkészítés, vizsga-helyzetek, sportteljesítmények fokozása.

Ketten
Buddha

Dinamikus pszichoterápia

Analitikusan orientált, rövid pszichoterápia.  A kliens egy konkrét problémára, nehézségre szeretne megoldást találni, melyet a terápiás ülések során együtt átbeszélünk. Fontos összefüggések tárulhatnak fel korábbi életeseményekkel, a segítséget kérő belátást szerez saját, eddig nem tudatosított reakcióiról, korábbi működésmódjáról, melyet így meg tud változtatni saját belső erőforrásainak mozgósításával. Nem ad a terapeuta konkrét tanácsot, hanem a beszélgetés során vezeti rá páciensét saját legjobb megoldására. Neurotikus tünetek, személyiségzavarok esetén hosszabb terápia javasolt.  / 5-20 alkalom /

Hipnózis-integratív terápia

Szinte mindenki hipnotizálható valamilyen tudati mélységben, de ehhez elengedhetetlen a páciens aktív közreműködése. A hipnózis módosult tudatállapot, melynek sok fokozata van, formáit megélhetjük hétköznapi helyzetekben is, amikor „kikapcsolunk”, zenét hallgatunk vagy elábrándozunk. Nem a hipnózis önmagában, hanem a hipnózisban végzett különböző pszichoterápiás technikák alkalmazása hatékonyabb, mint az éber állapotban végzett terápiáké. Ennek oka az, hogy a módosult tudatállapotban ellenállásokat, gátakat könnyebb leküzdeni, hozzáférhetővé válnak a tudattalan tartalmak, a személyiség belső erőforrásai. A módosult tudatállapot egy hatékony alap, melybe sikerrel integrálhatók különféle technikák, a hozott problémától és a személyiségtől függően:  NLP  / neuro-lingvisztikus programozás/, imaginatív  / KIP/ képzeleti képekkel dolgozó/ terápia, viselkedésterápia.  Ajánlott pszichoszomatikus kórképek, szorongások, neurotikus tünetek, depressziók kezelésére. A kezelés ülő testhelyzetben történik, nagyon fontos része a kezelésnek a felmerült élmények, tudattartalmak feldolgozása a terapeutával együtt. A terápia időtartama közös megegyezés kérdése, a szerződés része általában, hogy a páciens  otthon rajzokat készít az üléseken átélt képzeleti képeiről, illetve feljegyzéseket vezet ezzel kapcsolatos gondolatairól, emlékeiről, álmairól,stb. Ennek az a célja, hogy a terápiás hatás még intenzívebb legyen, fontos felmerülő belső tartalmak visszakerüljenek a terápiás folyamat terébe.

tenger-kagyló
fa

Kognitív terápia

Alapgondolata, hogy a világról és önmagunkról alkotott vélekedéseink, gondolataink, ahogyan az eseményeket magunk számára megfogalmazzuk, kihatással vannak érzelmi életünkre. Különböző hangulatzavarokat okozhat, ha ezek a vélekedéseink torzak, negatívak, ha rendszeresen gondolkodási hibákat követünk el, pl. túláltalánosítás, negatív szűrés. A terápia célja ezeknek a gondolkodási torzításoknak a részletes feltárása, újragondolása, átértékelés, mely az érzelmi reakciók megváltozásához vezet. Strukturált, időhatáros, általában rövid terápia, mely a jelenre és a jövőre koncentrál.  A páciens aktívan részt vesz a folyamatban, a terápiás ülésen, és a két ülés közötti időben is jegyzeteket készít gondolatairól, érzéseiről, a megadott szempontok szerint. A terapeuta páciensét saját problémájában szakértőként, aktív résztvevőként kezeli. Neurotikus tünetek, elsősorban a depresszió kezelésére javasolják.

Család- és párterápia

A pár vagy a család minden tagjának együttes részvételével zajlik. Aktív terápia, mely a jelenre és a jövőre irányul elsősorban. Megközelítése rendszerszemléletű, az egyén viselkedését családi összefüggésekben magyarázza, a családot olyan élő rendszernek tekinti, melynek fokozatosan meg kell újulnia, követve a külső és belső változásokat. A családot komplex működési egységként, rendszerként kezeli,  a családterápia célja, hogy a családi rendszeren belül aktuálisan megjelenő kommunikációs vagy érzelmi problémákat feltárja, melyek egy vagy több családtagnál tüneteket, pszichés problémákat okoznak. Segít új viselkedések, hatékonyabban működő kommunikációs minták kialakításában, új, harmonikusabb egyensúly megtalálásával.

Eszköztára gazdag. Olyan esetekben javasolt  a család –vagy párterápia, ahol a pszichés probléma a kialakult családi helyzettel függ össze.

A párterápia a párkapcsolat problémáit kezeli, feltárva az okokat, segít kommunikációs, érzelmi, szexuális nehézségek megoldásában.

DSCN6565-cut