Mozaik- kiégés megelőzése és kezelése
akkreditált távoktatási program

Több évtizede dolgozom pedagógusokkal, részben a Nevelési Tanácsadóban végzett munkám kapcsán, részben tréningeken, képzéseken keresztül.  Ez idő alatt sok tapasztalatot szereztem  a kiégés jelenségével kapcsolatban.  Ez a probléma  főleg a segítő szakmákban dolgozókat veszélyezteti, a pedagógusokat is.

A Kiégés-szindróma (Burn out) egy tünet-együttes, mely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezőtlen stressz-hatások következtében létrejövő fizikai-érzelmi-mentális kimerülés.(Freudenberger 1974).

A szakirodalom a témához a következő kulcsszavakat kapcsolja: kimerülés, elkötelezettség, erőfeszítés, terhelés,eltávolodás, kompetencia, kudarc.

Egy kezdetben nem látható, alig érzékelhető jelenségről van szó, mely egy idő után (ha nem észleljük, nem teszünk ellene), átveszi életünk felett az uralmat, befolyásolja akár életünk minden részletét.

Több szakember megfogalmazza, hogy a kiégés visszafordítható folyamat, de ha ez nem történik meg, nagyon súlyos következmények is lehetnek: pályaelhagyás, szenvedélybetegségek, depresszió.

A kiégés szindróma megelőzése és kezelése céljából készült el második távoktatási programom.

„Kiégés megelőzése és kezelése kreatív önismereti módszerrel-pedagógusok számára-30 órás távoktatási program”  

Alapítási engedély: 785/10/2020

Nyilvántartási szám: D/5003/2021

az Oktatási Hivatal által akkreditálva.

A Program alapítója: Fábiánné Harkácsi Judit  klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001082

Jelenleg nincs meghirdetve továbbképzés.

További információk:  mozaik.kieges@gmail.com

Facebook oldal

A távoktatási program aktuális témával, a kiégés jelenségével  és   megelőzésével, kezelésével foglalkozik.

A továbbképzés célja:
A kiégés jelensége összetett, és a segítő foglalkozásúak 25-40 százalékát érintheti világszerte. Súlyos következményei lehetnek az egyén munkájára, kapcsolataira, testi és lelki egészségére, ha a kiégés kezeletlen. Gyakran kapcsolódik pszichoszomatikus tünetekkel. Egy személy betegsége érinti egész környezetét, családját, pedagógus esetén tanítványait, kollégáit. A következmények a társadalom szintjén a következők: boldogtalan, munkájukat nem megfelelő színvonalon végző emberek, testi-lelki tünetekkel, pálya-elhagyás. A kiégésnek természetesen vannak külső feltételei, melyeken sokszor, sajnos, nehezen lehet változtatni, például. munkafeltételek, túlterhelés. A változást ez a program az egyén szintjén látja megvalósíthatónak..

A program tartalmának rövid ismertetése:
Ez a program a személyiségfejlesztés oldaláról közelít a témához.
A távoktatási program minden tananyaga tartalmaz elméleti információkat, és nagyobb arányban gyakorlati feladatokat. Ezek önismereti célkitűzésű feladatok, jellemzően az NLP és művészetterápia eszköztárát felhasználva. Az elméleti anyagokhoz tartozó feladatalapokon szükséges kidolgozni a saját élményű feladatok tapasztalatait, minden esetben kérem, hogy az elkészült alkotás ( kép, festmény) fényképezve kerüljön beillesztve a feladatlapba, hogy a konzultáció és visszajelzés minél részletesebb és személyre szabottabb legyen. A programon résztvevő minden feladatlapra kap visszajelzést, illetve kérdéseire választ.. A 2.és 5. anyagrész után van lehetőség online konzultációs alkalmat kérni ( Skype), ez nem kötelező.

A hat témakör:
1. A kiégés elmélete, diagnosztikája
2. Erőforrások
3. Idő kezelése és kommunikáció
4 Stressz-kezelés 1.
5. stressz-kezelés 2.
6. Cél, szerepek, jövő-tervezés.

Fontos, hogy a pedagógus képes legyen felismerni és azonosítani a tüneteket, az önismeret és a személyiség fejlődése révén (adott módszerben ezek önismereti feladatok, NLP és művészetterápia módszerével) , felismerje és használni tudja erőforrásait, hatékonyabban legyen képes kommunikálni, az időt kezelni, és ismerkedjen meg többféle stressz-oldó módszerrel, elsajátítsa a jövő tervezés módszerét.

A módszerek saját élmény szintű megélése hozzásegíti a programon résztvevőket, hogy saját, hatékony kiégés-megelőző programot tudjanak készíteni, önmaguk számára.
A záró-dolgozat témája egy rövid elméleti összefoglalót követően a saját élményű feladatok tanulságának összefoglalása, és személyes, egyénre szabott kiégés-megelőző program kidolgozása. A záró dolgozat elkészítéséhez kötelező igénybe venni egy online konzultációs alkalmat. ( Skype)

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; nincs előírva.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: felhasználó szintű informatikai tudás

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A program teljes egészében távoktatás formájában zajlik, tehát a jelen vírushelyzetben is biztonságosan bevállalható.

További információ a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben a képzésről: itt

KIégés program